ДЕНОНОЩНА ТРАУРНА АГЕНЦИЯ “НЕБЕСНА”

В траурна агенция “Небесна” – град Русе организираме всякакъв вид погребения и изработваме паметници с помоща на експерти, обучавани в каменоделски училища. Всяко погребение е прието с разбиране, професионализъм и коректност. Ние сме до Вас в този труден момент.

Траурна агенция “Небесна” разполага с първия в Северна България частен траурен дом. В него има изградени: ритуална зала, магазин, офиси, минусова хладилна камера за съхранение на покойници, зала за подготовка на покойници, работилница за надгробни паметници и плочи. Траурния дом е създаден в съответствие с изискванията на Европейския съюз за траурни услуги и отговаря на приетия БДС.

Траурна агенция “Небесна” членува в Съюза на погребалните фирми в България и е декларирала, че спазва Етичния кодекс на Съюза. Независимо дали имате покойник или чакате такова събитие, ние ще отговорим на всички Ваши въпроси. Държим на етичните норми на поведение, на коректност и разбиране в този труден за всеки момент.

АКСЕСОАРИ

АКСЕСОАРИ

Различни видове аксесоари предлагани от Денонощна Траурна Агенция "Небесна".

ПАМЕТНИЦИ

ПАМЕТНИЦИ

Каталог с модели надгробни паметници изработвани и предлагани от Денонощна Траурна Агенция "Небесна".